15 juni 2023

Rechter verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De CDA-Statenfractie heeft kennisgenomen van het vonnis dat de rechter in kort geding heeft gedaan waarin staat dat een lelieteler op een perceel in Dwingeloo moet stoppen met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het geding is aangespannen door omwonenden van het perceel. Het vonnis is nog herroepelijk waardoor nog niet alles duidelijk en definitief is. Dit vonnis kan in deze vorm grote gevolgen hebben voor de agrarische sector in het algemeen en in Drenthe in het bijzonder.

De CDA-fractie bestudeert het vonnis en wil het substantiële onderzoek waarnaar de rechter in zijn vonnis verwijst daarin betrekken. In het algemeen pleit het CDA voor overleg tussen betrokkenen waardoor een gang naar de rechter vaak voorkomen kan worden. Het CDA blijft zich inspannen om dit complexe dossier van diverse belangen te volgen en zorgvuldige afwegingen te maken.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.