29 juni 2022

Rijk draagt vastgoed Veenhuizen over aan de Nieuwe Rentmeester

In de Investeringsagenda 2016-2019 was ten behoeve van het programma ’Werken aan de toekomst van Veenhuizen’ een bedrag van € 750.000, -- gereserveerd. Omdat die ontwikkelingen later zijn afgerond kan het gereserveerde bedrag nu alsnog worden ingezet. Het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten is nu om een bedrag van € 300.000, - beschikbaar te stellen aan de stichting De Nieuwe Rentmeester, een consortium van de Stichting Het Drentse Landschap, BOEi en de Nationale Monumentenorganisatie. Dit consortium heeft circa 80 rijksmonumenten met bijbehorende gronden van 45 ha in het gebied Veenhuizen overgenomen en kan dit bedrag besteden aan achterstallig onderhoud en verduurzaming van die gebouwen. Daarnaast is in het voorstel een bedrag van € 400.000, - opgenomen voor de ontwikkeling van Veenhuizen waarvoor nog een plan ontwikkeld gaat worden.

Belangrijk werelderfgoed
Financieel woordvoerder van de CDA-Statenfractie Gertjan Zuur had wel wat moeite dit voorstel getalsmatig te doorgronden, met name het verband tussen de twee voorstellen. “Dit had, wat mijn fractie betreft, wat duidelijker opgeschreven kunnen worden. Zoals wij begrijpen wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit de Investeringsagenda voor 2022 te bestemmen als subsidie voor De Nieuwe Rentmeester. Het bedrag voor 2023 wordt voorlopig aangehouden, maar is beoogd te worden gebruikt voor de uitvoering van het nog te verschijnen plan van De Nieuwe Rentmeester en voor de energietransitie.” Naar aanleiding van de bijdrage van inspreker de heer A. Rutgers van de Ondernemersvereniging Veenhuizen gaf Gertjan Zuur aan dat het CDA de plannen voor de ontwikkelingen in Veenhuizen met belangstelling zal volgen. “Het CDA steunt het voorstel van harte. Wij zijn blij met een nadere bestemming van deze gelden voor dit belangrijk werelderfgoed en hopen en verwachten dat met deze middelen de goede dingen worden gedaan, ter behoud van dit historisch en cultureel unieke stukje Drenthe. “

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.