04 maart 2020

Samen op weg naar duurzame toekomst

Tijdens de Commissievergadering Omgevingsbeleid van Provinciale Staten van Drenthe werd over de stikstofproblematiek gedebatteerd. Wekelijks verschijnt er bijna een brief van de minister waarin weer nieuwe maatregelen worden aangekondigd of voorgesteld. Het ging nu specifiek om de stikstofdepositie van de verschillende sectoren en of de besparingen in een bepaalde sector ook ruimte geeft in een andere sector.

Als bijvoorbeeld de agrarische sector minder stikstof uitstoot, mag dat dan worden toegerekend aan de bouwsector zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Dit externe salderen mag wat het CDA betreft plaatsvinden als de provincie daarbij een vinger in de pap houdt. “Wie bepaalt straks hoe ons platteland eruitziet en onze agrarische sector”, zo vroeg woordvoerder Siemen Vegter zich af. “Zijn dat de diepste zakken of heeft de provincie er nog wat over te vertellen. Er is nu nog niks geregeld om vrije handel tussen landbouw en industrie te reguleren en dat willen we wel. Ook als dat juridisch lastig is. Je kunt daarbij denken aan driehoek contracten waarbij handel of extern salderen tussen partijen alleen mogelijk is met handtekening van de provinciale overheid.  Dat vindt het CDA zeer belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland en de toekomst van de agrarische sector. Een leegloop van ontwikkelingsruimte uit de agrarische sector heeft grote gevolgen voor die sector én ons platteland.”

Ook kwam tijdens het debat de mogelijkheid aan de orde van het zogenaamd verleasen van de ontwikkelingsruimte. Daarmee wordt bedoeld om de besparing door de ene sector tijdelijk over te dragen aan een andere sector door tijdelijke verhuur van die stikstofruimte tegen vergoeding. Wat woordvoerder Siemen Vegter betreft is die mogelijkheid alleen bespreekbaar als na de afgesproken periode de ontwikkelingsruimte weer teruggaat naar de agrarische sector. “Als er tijdelijk stikstofruimte nodig is voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid, waarom zouden we boeren dan niet de gelegenheid geven om op vrijwillige basis daaraan mee te werken? Boeren zijn deel van de oplossing en ze zijn daartoe ook bereid blijkt uit gesprekken die in het veld al gevoerd worden. Als de ruimte maar niet permanent uit landbouwsector verdwijnt zien wij in verleasen een mogelijkheid om samen op weg te gaan naar duurzamere toekomst.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.