29 juni 2022

Schoolpleinen als buitenlokaal

Tijdens vergadering van de Drentse Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) werd gedebatteerd over Schoolpleinen van de toekomst, versteende pleinen die omgevormd worden tot pleinen waar bewegen, natuur en kunst & cultuur samenkomen. Directe aanleiding was de oproep van de organisaties IVN - Noord, SportDrenthe en Stichting Kunst en Cultuur Drenthe om tot dit plan te komen. Eerder al heeft Provinciale Staten van Drenthe een motie aangenomen en hiervoor een bedrag van € 800.000, - beschikbaar gesteld. Per gemeente komen er twee of drie scholen in aanmerking voor de subsidie. Het bedrag waar een school aanspraak op kan maken is € 20.000, -. Dit is een belangrijk startbedrag maar niet voldoende om herontwikkeling van het schoolplein volledig te financieren. Belangrijke voorwaarde is dat de school zelf voor een minimale cofinanciering van € 20.000, - zorgt.

Initiatief past bij CDA
“Dertig schoolpleinen omvormen tot schoolpleinen van de toekomst ofwel het Buitenlokaal, hoe mooi is dat”, zegt woordvoerder in de CDA-fractie Ceciel Mentink. “Het begeleidende document bij dit Statenvoorstel ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe’ neemt ons mee in een visie over meer bewegen, over een impuls voor de biodiversiteit en over de creativiteit van kinderen. Het buitenlokaal kan het pestgedrag verminderen en worden kinderen socialer en motorisch sterker.” Zij is erg enthousiast over dit initiatief dat volgens haar past bij het CDA maar wil nog wel graag weten in welke mate ouders van de kinderen hierbij worden betrokken. Ook wilde zij weten hoe het onderhoud de komende jaren gegarandeerd is en in de subsidievoorwaarden wordt opgenomen.
Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) gaf aan dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten ligt die ook de subsidievoorwaarden zal opnemen in de overeenkomsten. Wat hem betreft worden ouders er bij betrokken maar dat ligt volgens hem vooral bij de gemeenten en de betreffende scholen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.