Deel vluchtelingen ontevreden over tentenkamp
14 april 2022

Steun van CDA voor onderwijs aan vluchtelingen

Op 1 april heeft het College van Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten een toelichting gegeven op de gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne voor Drenthe. Ook als de oorlog binnen afzienbare tijd zou worden beëindigd, blijven de gevolgen op veel terreinen nog lange tijd voelbaar. Al is het alleen maar voor de vele vluchtelingen uit Oekraïne die dan misschien wel terug willen maar helemaal niet kunnen omdat hun huis, dorp of stad in puin is geschoten door het Russische leger. In de paragraaf Onderwijs- en Arbeidsmarkt in de Oekraïne-brief staan enkele ontwikkelingen die zij op ons af ziet komen en daarom heeft de Statenfractie van de PvdA het onderwerp geagendeerd.

Vlag signaal van solidariteit
De CDA-fractie is het volgens fractievoorzitter Bart van Dekken eens met de PvdA-fractie dat het de moeite loont om prioriteit te geven aan een nadere verkenning van de thema’s onderwijs en arbeidsmarkt in relatie met de aanwezigheid van vluchtelingen uit Oekraïne. “Het blijkt een enorme morele steun, wanneer je als vluchteling de vlag van je land ergens tegenkomt”, zegt Bart van Dekken. “Zeker wanneer een overheid dat signaal van solidariteit toont, zoals ook op ons Provinciehuis, en daarom is dat meer dan een detail. Het CDA vindt dat alle vluchtelingen moeten rekenen op onze solidariteit, de beste hulpverlening en optimale steun. We stonden als Nederland internationaal altijd te boek als een land dat het VN-Handvest op dit punt garandeerde, los van ras, geslacht, identiteit of politieke overtuiging. Dat een vluchteling al tijdens zijn opvang hier, maar ook daarna als statushouder, van maatschappelijke waarde kan zijn op de arbeidsmarkt is prettig meegenomen maar staat los van onze bestuurlijke inzet. Of het nu gaat over senioren uit Srebrenica, kinderen uit Moria, gezinnen uit Syrië of de vluchtelingen uit de Oekraïne. Voor ons maakt dat niet zoveel uit. Wij moeten namelijk mededogen hebben voor de kwetsbare mens in erbarmelijke omstandigheden. En hartverwarmende opvang garanderen in de eigen regio, in dit geval dus Europa. Het is voor het CDA daarom akkoord als uit een verkenning blijkt dat deze kwetsbare doelgroep meer steun en financiële hulp nodig heeft rondom onderwijs of een baan.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.