07 september 2022

Steun voor aanvullende middelen energietransitie Drenthe

Op 7 september werd in de commissie Omgevingsbeleid gedebatteerd over het voorstel van Gedeputeerde Staten om € 600.000 extra beschikbaar te stellen voor de energietransitie in Drenthe. Provincie Drenthe wil meer inzetten op waterstofprojecten, ondersteuning bij groengas projecten en gebiedsgerichte innovaties in het elektriciteitsnetwerk om zo een versnelling in de energietransitie te krijgen en te anticiperen op de stijging van de energieprijzen.

De CDA fractie ziet de noodzaak voor de energietransitie. Een deel van de inwoners en bedrijfsleven is bereid om te investeren in de opwek van duurzame energie, maar netcongestie blokkeert vele initiatieven. De CDA fractie vindt het dan ook een uitstekend voorstel om extra middelen vrij om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen.

Woordvoerder Eline Vedder: “Het is mooi om te zien dat we dat doen op manieren die ook écht bij Drenthe passen: nog steviger inzetten op de positie van Noord-Nederland als waterstofkoploper, gebruik maken van het agrarische karakter van de provincie, en een beroep doen op wat we in Drenthe buitengewoon goed kunnen: namelijk erop vertrouwen dat je binnen het bedrijfsleven zo met elkaar kunt samenwerken dat je gezamenlijk dingen kunt realiseren die in je eentje niet lukken. Niet voor niks stikt het in onze provincie van de coöperaties en bedrijfsnetwerken. Wat betreft de CDA fractie is het dan ook volle kracht vooruit met deze 3 projecten. Onze vraag aan de gedeputeerde is wel, gezien het bedrijfsmatige karakter van deze 3 projecten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook onze inwoners mee kunnen doen in de balans van lusten en lasten? De koopkracht staat immers ook bij hen enorm onder druk.”

Daarnaast gaf Vedder aan, dat het noodzakelijk is dat Drenthe in Den Haag duidelijk maakt wat de potentie van de Drentse initiatieven is. En dat er aandacht is voor de belemmerende regelgeving waar we in Drenthe last van hebben. Een voorbeeld is dat groengasprojecten. Die gaan gezien het stikstof-, klimaat- en grondgebondenheidsdossiers een grote rol spelen in de toekomst van de landbouw. Tot op heden zijn groengasprojecten voor onze boeren nog niet inrekenbaar. Er is niet eens zícht op. Eline Vedder: “En als dat laatste niet geregeld wordt, dan kunnen we in Drenthe ontwikkelen tot we een ons wegen, maar in de uitvoeringsfase gaan we dan nooit komen.”

Gedeputeerde Stelpstra gaf aan dat er landelijk over de netcongestie wordt gesproken. Er zijn voorbereidingen om de provincie aanwijsbevoegdheden te geven wie op het elektriciteitsnetwerk mag aansluiten. Daarnaast gaf de gedeputeerde aan dat de ontwikkelingen snel gaan en dat het voorliggende voorstel niet het enige voorstel voor versnelling zal zijn. De verwachting is dat er binnenkort nieuwe voorstellen naar PS komen.
Ondersteuning van groen gas projecten is ingewikkeld. Het heeft de aandacht van GS. Stelpstra zegde toe om PS te informeren welke groen gas projecten uiteindelijk worden ondersteund.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.