13 mei 2020

Steun voor IT-hub in Hoogeveen

De digitale transitie is gaande. Deze heeft een grote impact op onze economie en samenleving. Digitalisering en met name dataficatie zorgt voor product- en procesinnovatie in eindproducten en diensten, en het verhoogt de productiviteit van bedrijven, instellingen en overheden. Digitalisering is niet meer weg te denken en vrijwel iedere bedrijfstak heeft of krijgt er mee te maken.

Zo ook TVM Verzekeringen in Hoogeveen, waarbij verzekeringen steeds meer data gedreven worden en er een sterke behoefte is aan hoogopgeleide digitale professionals. Samen met de gemeente Hoogeveen heeft de provincie Drenthe zich sterk gemaakt om TVM te behouden voor Drenthe. Onderdeel hiervan is de realisatie van een innovatie hub, genaamd IT Hub in Hoogeveen. De totale kosten worden geraamd op 4 miljoen waarbij de provincie 1,5 miljoen euro voor haar rekening neemt en de gemeente Hoogeveen 1 miljoen euro. Het resterend bedrag moet komen uit de Regiodeal Zuid en Oost Drenthe.

De IT Hub in Hoogeveen zal bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo en wo. De IT Hub biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. De thema's waarop wordt ingezet (Data-analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things) en blockchaintechnologie) zijn door het bedrijfsleven en met name TVM aangegeven als thema’s waar de grootste behoefte ligt.

Volgens CDA-woordvoerder Bart van Dekken is het een aansprekend voorbeeld van strategische macrosamenwerking tussen stakeholders. “Vanuit een innovatie samenwerking wordt het mogelijk om het bedrijfsleven en het onderwijs nog beter te faciliteren. Dat levert een compliment op richting die twee belangrijke partijen. Mooi dat we dat samen met de gemeente Hoogeveen als provincie willen en kunnen doen.  Ook de inzet vanuit de gedeputeerde -ook in de stille diplomatie- zijn en worden door het CDA zeer gewaardeerd.

De noodzaak en mogelijkheid om op deze manier meer hoogwaardige werkgelegenheid te behouden in de omgeving van Hoogeveen spreekt het CDA erg aan. Dat TVM in deze samenwerking langjarig in de regio blijft is volgens Bart van Dekken cruciaal. “Wij staan, ondanks het feit dat dit initiatief nog niet volledig is uitgewerkt en afhankelijk is van cofinanciering, volledig op de lijn van waardering en een voorbeeld van innovatie samenwerking in Zuidwest Drenthe. We willen als CDA voor de 100% steun geven aan dit belangrijke project.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.