29 september 2022

Steun voor sociale en culturele voorzieningen

De CDA-Statenfractie heeft tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe op woensdag 28 september een motie ingediend om sociale en culturele voorzieningen zoals dorpshuizen en wijkcentra, zwembaden, bibliotheken en sport- en culturele verenigingen te helpen met het voldoen van de energierekeningen. Deze organisaties en instellingen vormen volgens het CDA de ruggengraat van dorpen en wijken en is daarmee cruciaal voor de leefbaarheid van het gebied. 
Lees hier de motie

Optimale steun
CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken diende de motie in mede namens de SP, GroenLinks, Sterk Lokaal en de PvdA. Zij beschouwen deze organisaties en instellingen als leefbaarheidsdragers en vinden dat zij optimale steun verdienen om zo een leefbaar, vitaal en sociaal platteland te behouden. Bart van Dekken: ”Er zijn signalen dat met de oplopende energieprijzen juist deze leefbaarheidsdragers in grote financiële en organisatorische problemen komen en wij vinden dat zij geholpen moeten worden bij de exploitatie van hun gebouwen, in het bijzonder waar het gaat om het verder realiseren van de duurzaamheidsdoelen.”

Leefbaarheidsdragers
Met leefbaarheidsdragers worden sociale en culturele voorzieningen zoals dorpshuizen en wijkcentra, zwembaden, bibliotheken en sport- en culturele verenigingen bedoeld. De leefbaarheidsdragers worden steeds belangrijker naarmate de verschraling van het platteland vordert. De demografische verschuiving naar meer stedelijk gebied speelt hierin mee volgens de Raad voor de Leefomgeving

Motie aangehouden
In de motie werd aan het College van Gedeputeerde Staten verder gevraagd om samen met de Vereniging van Drentse gemeenten en relevante stakeholders verder onderzoek te doen naar de stand van zaken bij de leefbaarheidsdragers. “Daarnaast vragen we het College om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de leefbaarheidsdragers te ondersteunen bij de exploitatie en de realisatie van haar duurzaamheidsdoelen”, zegt Bart van Dekken. Na het debat in Provinciale Staten en de reactie van verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra besloten de indieners de motie aan te houden en eventueel opnieuw in te dienen in november. Gedeputeerde Stelpstra kondigde namelijk aan dat het College van Gedeputeerde Straten in november met een ‘Noodfonds Verduurzaming’ komt waar onder andere hulp aan zogenaamd maatschappelijk vastgoed in is opgenomen. Bart van Dekken: “Mocht dat in onze ogen onvoldoende soelaas bieden voor de organisaties en instellingen dan zullen we de motie opnieuw indienen.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.