27 oktober 2023

CDA steunt terughoudendheid zonneweides op landbouwgrond

Het CDA in Drenthe is blij dat zonnepanelen niet meer als grote weides op landbouwgrond worden geplaatst. Het Rijk heeft samen met de provincies, gemeenten, waterschappen en Netbeheer Nederland een voorkeursvolgorde afgesproken waarbij als laatste trede onder voorwaarden landbouw- en natuurgronden in beeld komen. Eerst moeten zonnepanelen op daken of andere bebouwing en incourante gebieden. Een getrapt tredemodel zou er volgens het CDA moeten komen. Onze landbouwgrond blijft nodig voor voedselproductie en doorontwikkeling van de sector.

Allereerst wordt gekeken naar de mogelijkheid van zonnepanelen op daken en gevels (trede 1) en op gronden binnen en buiten bestaand bebouwd gebied (trede 2 en 3) en, als deze 3 treden onvoldoende mogelijkheden bieden, kan onder voorwaarden worden gekeken naar zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden (trede 4). Een mix van condities is aan de orde op het moment dat er toch landbouwgrond wordt benut voor een zonneweide. Bijvoorbeeld een combinatie van een substantiële agrarische functie met een zonnepark, landbouwgronden die op basis van bestuurlijk bindende afspraken in transitie zijn of als de aanleg van zonneparken op gronden betekenisvol bijdraagt aan de vermindering van de netcongestie.

Bart van Dekken is fractievoorzitter van de Drentse CDA-Statenfractie en hij is blij met de afspraken door de overheden. “In 2021 al heeft CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk, samen met enkele anderen, een motie ingediend waarin hij vraagt om hoogwaardige landbouwgronden te beschermen en nu eindelijk is er dit resultaat. Ook in Drenthe moeten we zuinig zijn op onze natuur- en landbouwgronden, er zijn voldoende andere mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het is volgens het CDA Drenthe cruciaal dat we innovatiever worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Zon, wind en waterstof moeten echter op de beste manier in ons landschap worden ingepast. Met respect voor landschappelijke en economische waarden van onze omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.