10 januari 2024

Tegenstelling Economie versus gezondheid levert alleen maar boze reacties op

Tijdens de Commissievergadering van Provinciale Staten van Drenthe, die gehouden werd op woensdag 10 januari jl. werd op verzoek van een aantal fracties gedebatteerd over de bollenteelt in Drenthe. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma heeft met alle betrokkenen gesproken en op basis daarvan een aantal aanbevelingen gedaan aan het College van Gedeputeerde Staten. De vraag aan alle fracties was waar voor hen de grens ligt tussen het laten prevaleren van economische belangen van een economische sector en het beschermen van de eigen inwoners tegen mogelijke gezondheidsrisico’s.  

Aandacht voor belangen inwoners
Sonja Hilgenga-van Dam is voor de CDA-Statenfractie woordvoerder en zij vindt dat er door het college van Gedeputeerde Staten een zorgvuldige afweging is gemaakt. “Er is vanuit het College aandacht voor de belangen van inwoners door te vragen om een nadere duiding van het gedane onderzoek van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Terecht dat er aandacht voor is omdat er veel zorgen zijn over een aantal van de toegepaste middelen. Het CDA hecht aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de mens. Er is inmiddels landelijk al ingezet op extra onderzoek naar een mogelijk verband tussen bepaalde aandoeningen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en naar stapeling van middelen. Dat doet recht aan de zorgen die er leven. Daarnaast levert het Drents project Duurzame Bollenteelt hieraan een belangrijke bijdrage.”

Transitie in bollenteeltsector
Het CDA vindt het belangrijk dat in Nederland niet per provincie een ander beleid wordt gevoerd met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. “We hebben niet voor niets een landelijk en een Europees onderzoeksinstituut die beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen moeten worden toegelaten. Extra regels opgelegd door ons als provinciebestuur, daar vindt u het CDA niet aan uw zijde”, zegt de Christendemocrate. “In de vragen suggereert u als fracties een tegenstelling tussen economische belangen en gezondheidsrisico’s en een tegenstelling tussen emoties en feiten. Wij vinden die tegenstellingen totaal mankgaan. Ook de bollenteeltsector is bezig met een transitie naar meer en meer gebruik van middelen die minder impact hebben op de bodem en het water. Geen bollenteler zit te wachten op gezondheidsproblemen ten gevolge van de gewasbeschermingsmiddelen. Net zoals de omwonenden wil de bollenteler een veilig middelengebruik. Hij begrijpt best de zorgen van omwonenden en zal juist omdat de teelt onder een vergrootglas ligt echt alles eraan doen om veilig te werken. De tegenstelling die u schetst die roept alleen maar meer boze reacties op. Wij vinden dat schadelijk voor de goede verstandhoudingen tussen alle betrokkenen.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.