20 mei 2020

Verbinden en helpen in deze moeilijke tijd

Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft de leden van Provinciale Staten een brief gestuurd met een actuele stand van zaken die te maken heeft met de gevolgen van de zogenaamde Coronacrisis. In die brief schrijft het College veel waardering te hebben voor alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties die ondanks alle beperkingen zich aan de richtlijnen hebben gehouden en op zoek zijn gegaan naar creatieve oplossingen. In de brief wordt een toelichting gegeven hoe het provinciaal bestuur heeft gereageerd op bestuurlijke ontwikkelingen en op de gevolgen voor de economie, openbaar vervoer, cultuur en financiën.

Juist nu maatwerk nodig
Fractievoorzitter van het CDA Bart van Dekken sprak van een bijzondere tijd waarin verstrekkende maatregelen worden genomen om een sociaal-maatschappelijk Covid-drama in te dammen. “Niet eerder hebben we de samenleving gedwongen tot dit soort collectieve aangrijpende omgangscodes. Het is een tijd om anders door te gaan, te verbinden en te helpen. We zijn in gedachten bij alle mensen die nu getroffen worden door het verlies van een dierbare.” Het CDA realiseert zich volgens hem dat ondersteuning voor een groot aantal sectoren nodig is en dat juist maatwerk moeten worden geleverd, bijvoorbeeld via noodwetgeving. “Daar ligt vooral een verantwoordelijkheid van onze landelijke overheid en kunnen we provinciaal ondersteunen. We weten inmiddels, ook uit de brieven van ons college, dat we in Drenthe de gevolgen en effecten van de Corona-crisis scherp in beeld gaan brengen. Ons staande beleid gaan we vervolgen met daarbij de vraag waar we precies anders door moeten gaan. Het CDA zal haar bijdrage geven op het moment dat die weging voorligt.”

Stilstaan bij medemensen in nood
Bij het CDA  is er de diepe overtuiging om de medemens te blijven bijstaan in hun nood. Bart van Dekken: ”Dat is niet iets voor een liberale vrije markt maar meer voor een sociale verplichtende samenleving. Daarom geven we vandaag ook een signaal dat we optimaal in de verbinding willen zijn met iedere medemens. We zullen blijven oproepen om alle mensen, die getroffen zijn of worden door maatschappelijke drama’s of oorlogsgeweld, goed te helpen. We moeten door de Corona-crisis anders door! We willen verbinden en helpen in deze bijzondere tijd.”       

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.