05 oktober 2023

Verslag Agronetwerkbijeenkomst Noord-Nederland

Op 22 september hadden we in het mooie Oosterwolde een bijeenkomst van het agronetwerk Noord-Nederland. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door Eline Vedder tweede kamerlid voor het CDA en woordvoerder landbouw. Op de bijeenkomst hebben we met Eline 10 aandachtspunten geformuleerd, die Eline mee moet nemen voor nieuw beleid in Den Haag. Het verslag van deze bijeenkomst is naar de aanwezigen verstuurd. Wilt u ook graag uitgenodigd worden voor bijeenkomsten van het agronetwerk? Stuur dan een email naar Sonja Hilgenga-van Dam ([email protected]). U kunt dan ook aangeven of u deel wil uitmaken van de appgroep agronetwerk. Hierin worden actuele ontwikkelingen op agrarisch gebied gedeeld met de leden en kunt u ook aangeven wanneer u graag wil dat er vanuit de Statenfractie aandacht wordt gegeven aan een specifiek onderwerp.

Hartelijke groet,
Sonja Hilgenga-van Dam
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.