12 februari 2019

Vragen over de ziekenhuiszorg in Drenthe

De fracties van CDA en PvdA in Drenthe hebben kennisgenomen van het feit dat er een adviesrapport (door Gupta) is afgeleverd aan het kernteam 'Zorg voor de regio'. Het raakt de huidige stand van zaken en de toekomst van de zorg in Drenthe. De fracties zijn zeer bezorgd, ondanks de constructieve inspanningen van het College om de gezondheidszorgvoorzieningen voor Drenthe te behouden.

Volgens het CDA en de PvdA mag aan de ziekenhuiszorg niet getornd worden. De huidige ziekenhuizen in Drenthe mogen niet gedevalueerd worden tot bijvoorbeeld poliklinische voorzieningen. Goede zorg dichtbij en toegankelijk voor onze burgers is een belangrijke basisvoorziening voor de leefbaarheid.

De fracties hebben daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. De partijen willen weten wat de adviesrichting van het rapport voor de voorzieningen op het gebied van de gehele zorgketen in Drenthe betekent. Welke invloed heeft de zorgtafel nog op de toekomstige zorg? Ook zijn er vragen of de spoedeisende hulp nog op een aanvaardbaar niveau blijft.

Lees hier de volledige vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.