02 oktober 2023

Vragen over maaibeleid Jacobskruiskruid

Boeren geven aan dat bermen langs snelwegen en provinciale N-wegen te laat gemaaid worden, waardoor zij overlast ondervinden van Jacobskruiskruid.
Het CDA heeft al diverse malen verzocht om een beter beleid rondom het beheren en maaien bij Jacobskruiskruid. In 2021 hebben we hier middels een motie nog aandacht voor gevraagd. Helaas is er tot nu toe onvoldoende gehoor gegeven aan het verzoek om een meer actief beheer van Jacobskruiskruid door de Provincie Drenthe in de nabijheid van agrarische percelen. Wij vinden dat echt een gemiste kans! 
Boeren geven aan, dat de provincie specifieke en beperkende voorwaarden stelt aan het maaien, waardoor een verzoek kan worden afgewezen. 
De CDA-statenfractie heeft daarom vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het maaibeleid van het Jacobskruiskruid in de provincie.
Lees hier de vragen.  
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.