10 september 2023

Warme ontvangst voor lijsttrekker Henri Bontenbal

Op 12 juli jl. is het huidige College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd en daarmee werd het hoofdstuk provinciale Statenverkiezingen 2023 afgesloten. Gedeputeerde Henk Jumelet en de CDA-Statenfractie wilden hun achterban zo snel als mogelijk informeren over het nieuwe Coalitieakkoord en de inbreng van het CDA daarin en met de zomervakantie in het vooruitzicht werd besloten om op zaterdag 9 september alle CDA-leden uit te nodigen in het Provinciehuis in Assen. Niemand kon toen nog bevroeden dat al in de zomervakantie het kabinet Rutte IV zou vallen en voorzien wat de gevolgen, ook voor het CDA, zouden zijn. Daarom was de aanwezigheid van de beoogde lijsttrekker Henri Bontenbal in Assen op 9 september voor de CDA-leden de kers op de taart.

CDA als stabiele factor
Ruim tachtig CDA-ers maakten gebruik van de gelegenheid om in het provinciehuis te horen van de onderhandelaars Henk Jumelet en Bart van Dekken wat hun inbreng is geweest tijdens de coalitieonderhandelingen. “Hoewel de uitslag van de verkiezingen voor het CDA niet goed was, slechts drie zetels, gaven nagenoeg alle fracties aan dat zij het CDA graag in de nieuwe coalitie zouden zien”, zegt Henk Jumelet. “Die fracties zagen het CDA als een stabiele partij en dat gaf ons veel vertrouwen.” Hij is trots op het coalitieakkoord waarin volgens hem het CDA-rapport ‘Voor heel Nederland’ als een rode draad door het Coalitieprogramma loopt. Als voorbeeld noemt hij het versterken van de kleine kernen, verschralen van openbaar vervoer tegengaan en de aandacht voor de leefbaar op het platteland. Ook het pleiten voor een wolfvrij gebied staat in het coalitieprogramma. “Maar het Coalitieakkoord is niet af, niet compleet en zal voortdurend moet worden bijgesteld en aangevuld”, waarschuwde Henk.

Kers op de taart
Dagvoorzitter en fractievoorzitter Bart van Dekken bood na de toelichting van Henk Jumelet de aanwezigen de gelegenheid om aan vier verschillende tafels tips en tops op te schrijven. Fractie- en commissieleden verzamelden de opbrengsten van deze sessies met de bedoeling dit te gebruiken bij hun werk in Provinciale Staten. Tijdens deze sessies werden de leden verrast met de komst van de landelijk CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal die werd vergezeld van de nummer 2 op de lijst Eline Vedder. Zij gaven een inkijkje in de afgelopen periode van de Tweede Kamerfractie en de campagne die zij de komende tijd gaan voeren. “Het verhaal is simpel en eenvoudig”, zegt Henri Bontenbal. ”Er is geen ingewikkelde strategie of draaiboek, we gaan het CDA-verhaal uitdragen met onze normen en waarde zoals gemeenschapszin, fatsoen en solidariteit. Er is een sterkte behoefte in het CDA om de bladzijde om te slaan en voor mij is het grootste cadeau de afgelopen weken de reacties van CDA-leden uit het land.” Volgens Henri moeten we samen vanuit een achterstandsituatie opkrabbelen en de ingestelde route onverstoorbaar op de inhoud volgen. “Maar hoe maak je de filosofische ideeën concreet in beleid, daarbij heb ik de hulp van jullie nodig. Maar heb wel geduld want we hebben wel de tijd nodig om wat scheef is gegaan, ook in onze eigen partij, weer recht te zetten.”
 
Warm bad
Eline Vedder uit Ruinerwold gaat als beoogd nummer 2 van de kandidatenlijst schouder aan schouder met Henri de campagne in. “Ik kom hier vandaag weer terug en het voelt als een warm bad. Ik ben er trots op om als Drent op de tweede plaats van de beoogde kandidatenlijst te staan”, zegt Eline. “Ik blijf mij in de Tweede Kamer volop inzetten als inwoner van deze mooie provincie. Recht doen aan de mensen die zich niet gezien of gehoord voelen.” Henri en Eline kregen na hun speeches van de leden een daverend applaus. En dat de campagne nu al begonnen is onderstreepte provinciaal campagneleider Klaas Neutel met een presentatie over de inhoud en plannen van de provinciale campagne. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.