16 december 2020

Waterstoffabriek in Emmen van groot maatschappelijk belang

In de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid werd de subsidieaanvraag van Shell behandeld. Shell heeft namelijk een subsidieaanvraag ingediend voor de bouw van een waterstof-elektrolyse fabriek op de voormalige locatie van de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Deze fabriek zal een vermogen hebben van tien Megawatt en is daarmee de grootste ter wereld. De fabriek gaat waterstof produceren dat bedoeld is voor het tanken van waterstofbussen in Emmen en mogelijk ook in Groningen. In 2022 moet de fabriek operationeel zijn. Het provinciebestuur is voornemens om maximaal € 1.645.000 aan het project te verlenen.

Kritisch kijken

Klaas Neutel is namens de CDA-Statenfractie woordvoerder energie in deze commissie en hij vindt dat de provincie Drenthe graag voorop staat bij de ontwikkeling van het gebruik van waterstof. Daar hoort volgens hem bij dat de provincie masseert en stimuleert om deze ontwikkeling een goede kans te geven. “In dat opzicht is een subsidie aan een waterstoffabriek, die een innovatieve uitstraling kan hebben op andere ontwikkelingen op het gebied van waterstoftechnologie, voor de hand liggend. Maar dat wil niet zeggend dat we niet kritisch moeten kijken naar de verleende subsidie, want die moet goed terecht komen.” Neutel wilde van de verantwoordelijk gedeputeerde weten welke partners betrokken zijn bij dit project en wat die dan bijdragen. Hij vroeg zich af waarom een bedrijf als Shell, dat zelf dagelijks meer winst maakt dan het gevraagde subsidiebedrag, nog subsidie nodig heeft. “Shell is een bedrijf dat wil investeren in hernieuwbare energie en zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. De CDA-fractie hoopt dat dat ook is vanwege een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid van dit bedrijf. Hoeveel steekt het bedrijf zelf in deze ontwikkeling zonder daarvoor meteen wat terug te verlangen in de vorm van winst?” Daarnaast wilde Klaas Neutel weten of Shell bereid is om als een soort goodwill en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid wat terug wil doen als er winst wordt gemaakt. “Bijvoorbeeld in het bijdragen van het in stand houden van cultuur?” Op die vraag antwoordde gedeputeerde Stelpstra dat die vraag niet gesteld was door de provincie. Ook op detailvragen over de financiering was hij heel erg terughoudend omdat Shell financiële gegevens niet openbaar wil maken. Omdat de subsidieaanvraag op de agenda van de vergadering van provinciale Staten van 16 december a.s.  ter besluitvorming staat deed hij de toezegging om voor die tijd met meer informatie te komen. 

Bijdrage voor de regio
Na deze commissievergadering maar voor de vergadering van Provinciale Staten, waar het onderwerp ter besluitvorming op de agenda zou staan, organiseerde verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra een informatiebijeenkomst waar commissie- en Statenleden meer informatie konden krijgen. Ook was daar een vertegenwoordiger van Shell en hij vond de vraag wat Shell op maatschappelijk gebied kan betekenen voor de regio een interessante gedachte. “Het CDA ziet de komst van een waterstoffabriek in Emmen als een innovatie met groot maatschappelijk belang”, zegt CDA-Statenlid Eline Vedder. Zij vroeg tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 16 december gedeputeerde Stelpstra of hij de interessante gedachte van Shell wilde omzetten naar een interessante actie. Ook wilde ze weten of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog een bijdrage gaat leveren. Over beide vragen heeft Stelpstra positieve gedachten en volgens hem kan het project alleen maar slagen als het ministerie hieraan bijdraagt. Eline Vedder sloot het debat af met de woorden die Sybrand van Haersma Buma ooit zei over de plannen voor de waterstofwijk in Hoogeveen: “Tokyo is het Hoogeveen van Japan”. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.