01 maart 2024

Werkbezoek statenfractie aan natuurorganisaties

Op woensdag 28 februari bracht een delegatie van de CDA statenfractie een werkbezoek aan de terreinbeheerders van het Dwingelderveld (TBO’s)

De afvaardiging van het CDA, met onder meer de statenleden Sonja Hilgenga-van Dam en Gertjan Zuur, werd gastvrij ontvangen in de bezoekersruimte bij de schaapskooi in Lhee.  Vanuit de TBO’s waren vijf afgevaardigden aanwezig: Reinder Hoekstra als directeur Natuur- en milieufederatie Drenthe, Erik Bethlehem vanuit natuurmonumenten, Wout Neutel en Godfried Vis vanuit Staatsbosbeheer en Uko Vegter van Stichting Drents Landschap.

Doel van het bezoek was onder meer om beter inzicht te krijgen in de verschillende financieringsstromen. In een heldere presentatie werd het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) toegelicht.  De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit subsidiestelsel. De vertegenwoordigers deelden hun zorgen met betrekking tot het gebrek aan middelen om onder meer de inzet van boa’s in de toekomst te kunnen voortzetten. 

Het was goed te horen dat er, ook in het kader van verantwoording, nauwe contacten zijn met ecologen van de provincie. Het is meer dan een subsidiestelsel: men is veel samen in het veld.

Vanzelfsprekend ging de groep ook gezamenlijk de hei op. Zo konden de statenleden zelf het verschil zien tussen een heidegebied dat afgeplagd is en een strook waar bewust even niets aan gedaan is.  Natuurlijk kwam ook het onderwerp stikstof aan de orde. Onzichtbaar, maar het was toch wel even een eyeopener dat er 20 kilo stikstof per ha per jaar uit de lucht neerdaalt.

Het CDA kijkt terug op een plezierige ontmoeting waarbij er ruim gelegenheid was te spreken over alle vragen over de uitvoeringspraktijk die vanuit de fractie ter tafel kwamen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.