01 november 2021

Zorgen om verkoop gas- en olievelden

De CDA-fractie heeft via de media kennis genomen van het voornemen van de NAM om alle kleine gas- en olievelden in Nederland te verkopen waaronder het olieveld in Schoonebeek. Met een persbericht heeft Shell deze berichtgeving bevestigd en onder meer laten weten dat de mogelijke verkoop van de velden geen invloed heeft op de afhandeling van de aardbevingsgevolgen in Groningen. Met de verkoop van het olieveld en de daarmee samenhangende afvalwaterinjectie in Twente komt het eigenaarschap hiervan op termijn in andere handen.

De concessies van de NAM zijn voorzien van voorwaarden. Daar horen ook verplichtingen bij voor de NAM om hun projecten schoon op te leveren als de velden leeg zijn. In Schoonebeek en omgeving is men zeer tevreden over de manier waarop de NAM eerdere concessies heeft gestopt en gesaneerd. De CDA-fractie vraagt zich af op welke manier deze manier van werken ook voor de toekomst is gegarandeerd. De veiligheid van mensen in het algemeen maar in het bijzonder voor omwonenden moet naar het oordeel van de CDA-fractie gegarandeerd zijn. 
De CDA-fractie maakt zich zorgen over de gang van zaken en heeft daarom de vragen gesteld aan het college van GS. Lees hier de vragen
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.