Bart van Dekken

Statenlid, fractievoorzitter

M.   06 15 068 614
E.   b.vandekken@drentsparlement.nl

Fractievoorzitter
Lid van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Lid van Statenberaad Noordelijke Samenwerking

Woordvoerder voor:
Stimuleringsfonds Drentse projecten, Bestuur, openbare orde en veiligheid, handhaving en toezicht, communicatie, personeel en organisatie, facilitaire zaken, Noordelijke Samenwerking

Bart van Dekken: “Ik wil een bijdrage leveren aan de CDA-politiek in onze prachtige provincie. De samenwerking met burgers, bestuurders en volksvertegenwoordigers geeft handen en voeten aan een vitaal platteland. Dat is voor ons allemaal belangrijk. Sterke binnensteden met een krachtig platteland dat recht doet aan burgers, boeren en buitenlui. Het internet en de digitale bereikbaarheid nog beter maken. Daarbij zullen we voorzieningen zoals bibliotheken, dorpshuizen, de  regionale omroep en de zorg niet vergeten. Zorg voor onze hulpdiensten maar ook vanuit de ziekenhuizen en instellingen. Zorg en hart voor Drenthe. Vanuit rentmeesterschap en solidariteit. Daar wil ik mij voor inzetten “.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.