Siemen Vegter

Statenlid, vicefractievoorzitter

M.    06 22 999 110
E.     s.vegter@drentsparlement.nl

Lid van de statencommissie Omgevingsbeleid
Vice-fractievoorzitter van de fractie
Voorzitter statencommissie FCBE
Lid van statenwerkgroep Verbonden Partijen
Lid van CDA-werkgroep mijnbouwberaad

Woordvoerder voor:
RUD (handhaving, toezicht), Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing, Stads- en dorpsvernieuwing, Breedband, Landbouw, PAS/Stikstof, Energie, DEO,GAE-omgeving, windenergie, omgevingsvisie

Siemen Vegter:
Door mijn rol in de commissie omgevingsbeleid ben ik nu onder meer woordvoerder stikstof. Dat is best een grote uitdaging. We willen vanuit Drenthe in ieder geval inzetten op het behoud van onze dierbare boerenbedrijven, maar gaan een verdere terugdringing van stikstofneerslag in de natuur niet uit de weg. Daarom heb ik me ingezet om in een motie duidelijk te maken dat we niet breed willen inzetten op een opkoop- of beëindigingsregeling, maar dat we moeten gaan voor innovatie en verduurzaming van onze bedrijven. Ook vergunningvrij beweiden en bemesten hoort daarbij.
De uitdaging om binnen de coalitie tot een gedragen tekst te komen is gelukt, waarna de motie op dit punt breed gesteund werd. Vervolgens is deze motie ook met dezelfde tekst ingediend in Friesland, Zuid-Holland en Zeeland en ook daar aangenomen.
Daarnaast blijven we de ontwikkelingen met betrekking tot kleine gasvelden in Drenthe ook nauwgezet volgen, en willen we dat onze inwoners breed worden voorgelicht omtrent stand vanzaken, risico’s en schadeafhandeling.
Dit alles probeer ik in goed contact, met plezier en oplossingsgericht te doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.