Sport

Sport is primair een gemeentelijke aangelegenheid, omdat het voortkomt uit en zich richt op de lokale gemeenschap. Het programma ‘Drenthe Beweegt’, het samenwerkingsverband van de provincie en de twaalf gemeenten, moet worden voortgezet. Een financiële bijdrage aan eenmalige grote sportevenementen zal alleen plaatsvinden op basis van cofinanciering. Een goede balans van lasten en voordelen voor overheid en bedrijfsleven is daarbij van belang. Financiële bijdragen aan sportevenementen komen in beeld als er sprake is van een economische spin-off naast een spin-off op het terrein van gezondheid en bewegen. Het moet om een sportactiviteit gaan met een duidelijke uitstraling naar de breedtesport.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.