Er konden geen recente nieuwsartikelen worden gevonden..

Welkom op de site van het CDA Duurzaamheidsnetwerk

De Duurzame Route van het CDA

Het Duurzaamheidsnetwerk (DZN) zet zich in voor duurzaam denken binnen het CDA. Het DZN is een actieve netwerkorganisatie binnen het CDA. Wij bieden bestuurders handvatten op gebied van verduurzaming op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Op die manier hopen wij dat CDA'ers zich landelijk gaan inzetten voor een grote duurzaamheidstransitie.

Het afgelopen jaar hebben we als bestuur van het CDA-DZN hard gewerkt aan een handreiking voor het Tweede Kamer-verkiezingsprogramma 2021-2025. Met alle inbreng die we in de afgelopen maanden en ook het vorige jaar van de leden hebben gehad is het een stevige handreiking geworden gericht op duurzaamheid en toekomstbestendig beleid. Uiteindelijk zijn zo'n 20 punten concreet vertaald naar het verkiezingsprogramma.

Samen met de groene netwerken van D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, samenwerkend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), zijn deze omgezet in 50 bouwstenen voor een duurzaam en groen regeerakkoord. Het bijgaande document ‘Bouwstenen voor het Duurzaam Regeerakkoord 2021-2025’ biedt voorstellen op het gebied van onder andere energie, landbouw, wonen en economie.

Het DoPP vindt dat voor klimaat, biodiversiteit en groen economisch herstel iedere maand telt, ook voor het benutten van kansen. De groene netwerken van de politieke partijen laten met hun voorstel voor het regeerakkoord zien dat de verduurzaming van Nederland niet de vertragende factor hoeft te zijn bij de kabinetsformatie. Daarbij wil het DoPP hiermee het signaal afgeven dat je een brede ambitieuze coalitie op het gebied van duurzaamheid kunt bereiken.

Het stuk is onder andere via de volgende link te lezen: DoPP-Bouwstenen-voor-Duurzaam-Regeerakkoord-2021-2025 versie 20210628 schoon (klimaatweb.nl)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.