Neem deel aan een van onze activiteiten!

Welkom op de site van het CDA Duurzaamheidsnetwerk (DZN). Het Duurzaamheidsnetwerk zet zich in voor duurzaam denken  binnen het CDA. Het DZN is een actieve netwerkorganisatie binnen het CDA. Wij bieden bestuurders handvatten op gebied van verduurzaming en delen ‘best practices’ uit verschillende sectoren die raken aan duurzaamheid.

Doe je mee?

Beste leden en belangstellenden van het CDA-duurzaamheidsnetwerk

De duurzame handschoen oppakken dat gaan we doen op zaterdag 21 september in Utrecht. We zijn te gast bij het Nederlands Instituut voor Biologie, een passende plek zou ik zeggen.

09.30 Inloop koffie en thee

10.00 Welkom door voorzitter uitleg van de bedoeling van de dag en de plaats van de bijeenkomst op 21 september in het CDA-DZN proces.

10.20 In de werkgroepen aan de slag met antwoorden die we in het CDA willen geven op de uitdagingen op gebied van duurzaamheid. Drie soorten antwoorden zijn mogelijk. Te beginnen met oplossingen die zich ergens in Nederland al bewezen hebben, met daarbij de zaken die nodig waren om het bestuurlijk te regelen. Dan inhoudelijke kennis en innovaties waarvan we nog moeten bedenken hoe die bestuurlijk ingekleed moet worden. En ook antwoorden waarvan we binnen het CDA nog denken dat er weerstand is, en hoe we die weerstand om te zetten in enthousiasme.

11.20 Ophalen van de tussenstand in een plenaire discussie.

12.00 Verwerken van de resultaten van de discussie tot een document met oplossingen waarmee we aan de slag kunnen op 12 oktober samen met de CDA-BSV.

12.30 Samenvatting en afronding

13.00 Lunch

Ik reken op iedereen! 

We gaan dus aan de slag om het duurzame gezicht van het CDA te versterken. In een voorgaande sessie hebben we onszelf vragen gesteld. We hebben ook presentaties gezien waar we verder mee kunnen. Nu is het tijd om met oplossingen te komen. Oplossingen op gebied van klimaat en duurzaamheid die verstrekkend zijn, maar ook kunnen rekenen op begrip en zelfs enthousiasme.

Duurzaamheid is bij het CDA een werkwoord hebben we gezegd en dat is ook zo. We gaan aan het werk. Niet met losse kreten, maar met oplossingen die werken of waarvan we willen weten of ze werken. Lokaal gebeurt er veel, provinciaal ook en vergeet de waterschappen niet. Landelijk moeten we ook niet blijven steken in voor of tegen. We moeten door, door met klimaatmaatregels die we begrijpen, die innovatief zijn en die echt werken. Oplossingen die in het CDA-verkiezingsprogramma horen, in algemene beschouwingen, of die in regelgeving zouden moeten worden vast gelegd.

Het CDA-DZN geeft voeding vanuit expertise, vanuit een welgemeende zorg en vanuit een breed netwerk van gewone mensen die ieder op hun manier ook professional zijn.

We gaan aan tafel om het bovenstaande verhaal concreet maken met plannen voor: energietransitie, circulaire economie, gebouwde omgeving, landbouw en tuinbouw. Een andere groep gaat aan tafel om te kijken hoe we de communicatie van het CDA-DZN kunnen verbeteren. We hebben haast. Niet alleen omdat de klimaatsverandering niet wacht en de planeet steeds drukker wordt, maar ook omdat we op 12 oktober samen met de CDA-bestuurdersvereniging spijkers met koppen willen slaan. We bouwen voort op de vorige bijeenkomst waarbij verschillende personen zich aanmelden voor de diverse werkgroepen.

We kunnen ons voor zaterdag 21 september laten inspireren door het rapport over duurzaamheid dat in het afgelopen voorjaar is gemaakt op verzoek van het partijbestuur. Dit is een goed begin dat vraagt om aanvulling met concrete en voortvarende plannen en ideeën.

Laten we op zoek gaan naar goede voorbeelden die werken, politieke interventies die al gelukt zijn en inhoudelijke kennis over belangrijke innovaties op het gebied van duurzaamheid. Wellicht is er een provincie die nu al hard aan de slag is om zijn bewoners te gaan ondersteunen voor de transitie naar aardgas loos. Wellicht is er een gemeente die al aan de slag is om te kijken wat de inpakt van verschillende besparingsmaatregelen is op de verduurzaming van het warmtenet. Wellicht gaan we ook zeggen dat de landbouw anders kan. Dat subsidies een steviger duurzaamheidsopgave krijgen. Dat er robuuste rassen moeten kunnen worden gemaakt. Dat de productie op de plaats waar de producten nodig zijn moet komen en dat we gaan verdienen aan de kennis. Wellicht kunnen we iets met true pricing en met minder belasten van duurzaam geproduceerde zaken.

De bestuurlijke knoppen waar we aan kunnen draaien voor het klimaat, daar zijn we naar op zoek.  Het wordt de hoogste tijd dat de buitenwacht gaat zeggen: ‘het CDA is groener dan ik dacht!   

Tot 21 september in Utrecht,

Leen van den Oever, voorzitter.

Pitches 13 april 2019

Meld je nu hier aan voor zaterdagmorgen 21 september 2019 in Utrecht bij het NIBI, werkbijeenkomst van de themagroepen van het CDA Duurzaamheidsnetwerk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.