Neem deel aan een van onze activiteiten!

Welkom op de site van het CDA-Duurzaamheidsnetwerk. Het Duurzaamheidsnetwerk bevordert het duurzaamheidsdenken binnen het CDA. Het CDA-Duurzaamheidsnetwerk is een van de meest actieve netwerkorganisaties binnen het CDA. We bieden een handelingsperspectief aan bestuurders voor verduurzaming. We delen best practices vanuit verschillende sectoren. We betrekken stakeholders en politici, van binnen en buiten het CDA ter bevordering van duurzaam beleid. We dragen ons steentje bij aan een land dat we door willen geven, voor een duurzame landbouw, infrastructuur, gebouwde omgeving en een circulaire economie. We zien dat de politiek urgent stappen moet maken om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.