Op woensdag 10 november werd in de Staten de 2e bestuursrapportage van 2021 en begroting van 2022 besproken. De 2e bestuursrapportage, of berap, gaat over de resultaten van het afgelopen half jaar en in de begroting worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd.

Bij de behandeling van deze stukken vroeg woordvoerder Aebe Aalberts specifiek aandacht voor drie onderwerpen. Als eerste het overscheiden van personeelsbeleid van de provincie met 3,5 miljoen. Het is niet de eerste keer dat het CDA aandacht vraagt voor de ontwikkeling van dit budget.  De beantwoording van het college en de toezegging dat checks en balances worden aangescherpt geeft het CDA voorlopig voldoende comfort. Daarnaast zal het college begin 2023 berdiepend ingaan op startegische personeelsplanning.

Ten tweede heeft de provincie tweemaal een coronasteun pakket, getiteld “no en moarn”, om in te zetten voor het versterken van de economie en de samenleving. Aebe Aalberts heeft een voorstel ingediend om een evaluatie over het reeds uitgegeven deel en met een kritische blik te kijken op het nog uit te geven deel van €8 miljoen. ChristenUnie, GrienLinks, D66 en PvdA dienden het voorstel mee in.

Als laatste vragen wij aandacht voor duurzame energie, door middel van aquathermie (oftewel waterwarmte). Deze techniek lijkt veelbelovend voor Fryslân en daarom is ons voorstel om 120.000 euro vrij te maken voor het realiseren van een Fryske missie Wetterwaarmte en het werk dat al op dit gebied door de provincie gedaan wordt een boost te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.