Eind vorig jaar zijn er twee programmacommissies ingesteld. Voor PS onder leiding van Geesje Duursma en voor WS onder leiding van Sjoerd Galema. De commissies hebben hun werkzaamheden afgerond en de twee concept programma’s aan het bestuur aangeboden. Het bestuur heeft op 31 augustus besloten deze twee programma’s vrij te geven voor behandeling in de gemeentelijke afdelingen en publiekelijk te publiceren.

De programma's zullen in de komende weken worden behandeld in de gemeentelijke ALV's en daaruit komen mogelijk verschillende amendementen. In de provinciale ALV van 13 december as. zullen de amendementen worden besproken en kort daarna volgt de publicatie van de definitieve programma's.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.