Bestuurdersvereniging

De CDA Bestuurdersvereniging Fryslân ondersteunt alle CDA-politici in gemeenten, provincies en waterschappen, en zorgt ervoor dat zij een herkenbaar en onderscheidend CDA-profiel kunnen opbouwen.

Vertaling van het CDA gedachtegoed naar de dagelijkse beleidspraktijk is onze belangrijkste missie. Daarnaast bevorderen wij het onderlinge contact tussen CDA-bestuurders op de diverse bestuursniveaus en behartigen wij uw belangen, zowel binnen als buiten de partij.

De CDA Bestuurdersvereniging Fryslân wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Wil van den Berg (burgemeester)
 • Penningmeester en secretaris: Hennie Duin-Stoker (raadslid)
 • Vice-voorzitter: Teus Dorrepaal
 • Pieter Knossen (oud raadslid)
 • Harry Boon (wethouder)
 • Lydeke Zandbergen (raadslid)

Naslag

 • Profiel bestuurslid
 • Landelijke notitie toekomst CDA Bestuurdersvereniging
 • Memo netwerken CDA Bestuurdersvereniging

Contact

 • Landelijke bestuurdersvereniging
 • CDA Bestuurdersvereniging Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.