CDA Statenfractie Fryslân

De CDA Statenfractie Fryslân is één van de fracties van de Provinciale Staten van Fryslân. Het CDA is met 4 van de 43 statenleden de derde fractie in de Staten. 


Provinciale Staten is de gekozen volksvertegenwoordiging van Fryslân. De Staten stellen de politieke kaders voor het provinciaal beleid en controleren de uitvoering van dit beleid door Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten komen, uitgezonderd in de zomerperiode, iedere maand bijelkaar om besluiten te maken.
 

Steatemerk & statencommissies

Vooraf aan de Provinciale Staten is er een Steatemerk. Dit is een nieuwe aanpak. Sommige voorstellen worden eerst in een van de statencommissies besproken. Daar discussiëren de statenleden dan over voor- en nadelen van het voorstel. Het voorstel kan daarna eventueel nog aangepast worden voor het uiteindelijk naar de statenvergadering gaat, waar het politieke debat plaatsvindt. De commissievergaderingen kunnen ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer een onderwerp duidelijk in een bepaalde streek speelt. Ook kunnen er tijdens de commissievergadering deskundigen uitgenodigd worden om zaken verder toe te lichten.
 

Presidium

Alle voorstellen die door de staten en door de statencommissies worden behandeld, worden op de agenda gezet door het presidium. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van alle politieke partijen en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.