Opleiding & Ontwikkeling

Ben je volksvertegenwoordiger in raad of Staten, of steunfractielid voor het CDA? Dan betekent dat: bijblijven in kennis en vaardigheden, om daardoor in staat te zijn dit vak zo goed mogelijk uit te oefenen.
 
‘Investeren in ontwikkeling’ is de doelstelling van de Scholings- en Verenigingscommissie van CDA Fryslân. Wij willen hieraan bijdragen door het ontwikkelen en verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Voor komende periode staan de volgende bijeenkomsten op het programma:

Online cursus CDA gedachtegoed:

Solidariteit, gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid; dit zijn de vier kernbegrippen van het CDA. Wat houden deze begrippen ook alweer in? Hoe kun je deze in duidelijke taal uitleggen aan bijvoorbeeld je buurman of buurvrouw? Welke keuzes kun je maken op basis van het CDA-gedachtegoed? Op deze vragen krijg je antwoord als je de online basiscursus CDA-gedachtegoed volgt. Ga voor aanmelding naar www.cda.nl/si. Bestemd voor: leden en niet-leden

Verder is er natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om een cursus/training op verzoek van een CDA-afdeling en/of raadsfractie en statenfractie te organiseren. De zogenaamde cursus-op-maat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.