Beste CDA freonen,

In navolging op eerdere berichtgeving over het formatieproces van afgelopen weken kan u namens de CDA Statenfractie informeren dat BBB, FNP, CU en CDA vandaag een akkoord hebben bereikt.

In het belang van Fryslân zijn wij als fractie blij dat we op zo’n voortvarende manier de formatie hebben kunnen hervatten en afronden. Eind volgende week zal de presentatie van het akkoord plaatsvinden. Behandeling van het akkoord in de Staten, en installatie van het nieuwe college is op woensdag 19 juli.

Om u als lid te informeren over het akkoord organiseren wij een informatie sessie (Café) op vrijdag 14 juli van 16:00 uur tot 18:00 uur in Hotel Restaurant Weidumerhout, Dekemawei 9, 9024 BE Weidum. Tijdens deze sessie is de Statenfractie aanwezig om per beleidsthema een toelichting te geven op het akkoord. Opgave is niet verplicht maar voor de organisatie wel wenselijk. Aanmelden kan via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF3FeJWbZ6FwMfIprMFKTyTnBlqIcHbHie-K7x8rra7ErJFA/viewform?usp=sf_link

Mocht u vragen hebben over dit bericht bel of mail dan gerust.

Foar no in hertlike groet út namme fan de CDA Fryslân fraksje,

Friso Douwstra (fractievoorzitter)

Aebe Aalberts (vicefractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.