Gisteren heeft de Statenvergadering op bijzondere wijze plaatsgevonden. De Beleidsnota Gastvrij Fryslân is in eerste termijn behandeld. Als gevolg van de coronamaatregelen gebeurde dit niet in de Statenzaal, maar op papier. De eerste termijn van iedere fractie is opgeschreven en naar de griffier gestuurd. In de avond gaf de gedeputeerde een schriftelijke reactie op de inbreng van de fracties. Op 22 april wordt het debat verder gevoerd; dan niet meer op schrift, maar digitaal.

De bijdrage van CDA Fryslân door Johan Tjalsma:

Voorzitter, college, leden van PS en lezers, luisteraars op afstand. Voor ons ligt de beleidsnota over de gastvrijheidseconomie. We bespreken dit op een merkwaardig en memorabel moment. Een maand nadat Nederland, Fryslân, bijna werd platgelegd om de effecten van het coronavirus te beheersen.

Vele sectoren werden geraakt, de recreatie en toerismebranche missen hun traditionele seizoenstart op 1 april. Maar daarover later meer.

De notitie gaat in op zeven opgaven. Deze zeven lijnen zijn ontwikkelgericht voor de komende jaren. Prima lijnen. Gericht op slim, echte groei, kwaliteit, geen massa maar meer gericht op slow tourism. Een term uit een eerdere behandeling van het CDA op het gebied van recreatie. Sectoren waar voor Fryslân mogelijkheden liggen om door te ontwikkelen en waar de besteding en economische groei breed terechtkomt in het Friese.

In deze notitie wordt breder gekeken dan de klassieke meren en wadden. Het accent op cultuurtoerisme mag net wat sterker aangezet worden. De spreiding mag een breder accent krijgen, met name om het toerisme door het hele jaar te versterken. Dit punt mag beter worden uitgewerkt.

In de commissievergadering van vrijdag 10 april gaf het college aan dat de aandacht voor campers en camperaars summier is weergegeven. De gedeputeerde gaf aan hier in het uitvoeringsprogramma uitgebreider bij stil te staan. Graag zien we deze toezegging in de staten herhaald en deze keer uitgebreid in het uitvoeringsprogramma terugkomen. Met name deze doelgroep is interessant bij de ambities van de 7 opgaven. En campers zijn zeker na of tijdens het coronatijdperk een interessante doelgroep. Vele voorzieningen zijn aan bord van deze vaak luxe campers.

Uiteraard staan wij stil bij de situatie die is ontstaan, een maand geleden, op zondag 15 maart. De ‘intelligent lock down’ heeft grote gevolgen juist voor deze sector. Deze sector die de seizoenstart kent op 1 april en waarvoor belangrijke weekenden, Pasen, meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren vallen in het voorjaar. Het lijkt ons goed om het college te vragen na te denken over, hoe we deze sector kunnen helpen om te redden wat er te redden valt. Maar wij zien dit graag in breed perspectief, vele sectoren zijn geraakt, er is bijna geen sector voor te stellen die niet is geraakt door Corona. Wij willen het college dan ook vragen om bij de beleidsbrief economie in te gaan op wat het college kan doen om de Friese economie te ondersteunen, juist om te voorkomen dat bepaalde sectoren tussen wal en schip vallen.

We dienen een amendement in “Bijsturen beleid Gastvrij Fryslân op effecten als gevolg van de coronacrisis”. We zetten in op slimme groei, maar de situatie nu is anders. We kunnen niet vooruit kijken in de tijd, maar we willen als PS de mogelijkheid om bij te sturen als het noodzakelijk is. Niet nu, maar volgend jaar als we meer weten hoe deze sector ervoor staat. De sector ligt nu van het ene op het andere moment plat, een belangrijke sector, waar dit beleidsstuk nu juist over gaat.

Uiteraard kent het Friese CDA de beperkingen van onze provinciale rol en financiën. De financiële ondersteuning zal met name uit Den Haag en Brussel moeten komen. Onze rol zal faciliterend moeten en kunnen zijn en ondersteunend waar nodig. Kortom redenen om snel de beleidsbrieven Europa en Economie in de Staten te behandelen.

Johan Tjalsma

CDA Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.