‘Het CDA wil dat het busvervoer op zijn laatst in 2030 geen CO2 meer uitstoot en dat er na 2025 alleen nog nieuwe bussen komen als deze 'zero-emissie' zijn’. Dat zei onze woordvoerder Anton Meijerman in zijn fammerede (maidenspeech) tijdens de PS vergadering vandaag over de verlenging van de busconcessies 2022-2032.  

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. Het is de taak van de provincie om hiervoor de zogenoemde OV-concessies aan te besteden, te monitoren en te beheren. De huidige concessies voor het busvervoer in Fryslân lopen in december 2022 af. De staten werden gevraagd in te stemmen met de nota van uitgangspunten voor deze nieuwe busconcessies.

De samenstelling van de Friese bevolking verandert de komende jaren door ontgroening en vergrijzing. Deze veranderingen hebben effect op de leefbaarheid, de sociale samenhang in de dorpen, het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid daarvan. Meijerman vroeg namens het CDA extra aandacht voor het in standhouden van het openbaar vervoer op tenminste het huidige kwaliteitsniveau via maatwerk.

Het CDA gaat niet meer uit van openbaar vervoer van halte tot halte, maar van gekoppelde mobiliteitsketens van deur tot deur. Vervoer moet dan bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn en in samenhang met het overige OV-netwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.