De CDA Statenfractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de natuur op de Waddeneilanden en de Friese kust na het aanspoelen van een groot aantal zeecontainers afgelopen woensdag.

Statenlid Anne Schelhaas: ‘Hoewel wij ons realiseren dat de provincie niet het bevoegd gezag is, willen wij weten of er overleg is met de gemeentebesturen over het opruimen en de gevolgen van de vervuiling. Daarnaast zijn wij benieuwd voor wie de kosten voor het opruimen en de organisatie daarvan zijn. Tenslotte vragen wij de provincie welke actie zij gaat ondernemen in de richting van het bevoegd gezag om er, mogelijk gezamenlijk, voor te zorgen dat dit soort “incidenten” in de toekomst worden voorkomen.’

Op 2 januari verloor een vrachtschip 270 containers, waarvan (de inhoud van) enkele tientallen containers op de Friese Waddeneilanden en op de zeedijken langs de Friese kust aanspoelden. Daarnaast is er sprake van enkele containers met giftige stoffen. Voor de natuur, flora en fauna kan dit grote gevolgen hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.