In het kader van het terugdringen van de uitstoot van stikstof, heeft de minister Schouten van Landbouw het initiatief genomen om een (tijdelijke) voermaatregel in te stellen. Dit betekent dat er minder eiwitrijk krachtvoer gebruikt mag worden door boeren, met deze (tijdelijke) maatregel wordt beoogd om ruimte te scheppen voor (woning)bouw. Tijdens de behandeling van een kort geding op 30 juli jongstleden, aangespannen door een aantal organisaties uit de agrarische sector, verklaarde de vertegenwoordiger van het ministerie dat de methode van de berekening van de in de maatregel gestelde eiwitnorm niet gedocumenteerd is. Deze zou “in het hoofd van één ambtenaar zitten, en deze was op vakantie”.

Deze verklaring roept de nodige vragen op bij de CDA-fractie, met name omdat de minister het voorstel van de agrarische sector om de uitstoot van stikstof te beperken volgens de minister “niet juridisch houdbaar” zou zijn en daarom niet uitvoerbaar. De vraag is nu of de maatregel wel juridisch houdbaar is, en zo niet, welke consequenties dat mogelijk heeft. De maatregel moet ruimte aan de (woning)bouw geven. Komt die er zo wel is een zorg van de CDA Fractie.

Statenlid Anne Schelhaas: “De rechter merkte op dat, naast juridische houdbaarheid, draagvlak voor regelgeving belangrijk is. De CDA fractie is het daarmee eens, ook in relatie tot het succes van het provinciale beleid. Verloren draagvlak krijg je niet gemakkelijk terug”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.