De Friese CDA Statenfractie is ontstemd over de gang van zaken rondom de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Stikstof door de provincie. De betrokkenen bij de voorbereidingen voor de gebiedsprocessen waren niet op de hoogte van de inhoud en moesten de informatie uit de krant lezen.  Hiermee is het vertrouwen in de provinciale overheid ernstig beschadigd.

Het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten hoe zij dat vertrouwen denkt te herstellen. Ook vraagt de partij aan het college waarom maatregelen benoemd zijn voor het gebied rond het Fochteloërveen, nog voordat een gebiedsanalyse heeft plaatsgevonden. Dit gebied heeft de status van een pilot gekregen. Of die status behouden kan blijven als de partijen niet gezamenlijk optrekken is de grote vraag in het gebied.

Rond een aantal Natura2000 gebieden in Zuidoost Fryslân worden mogelijk extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er minder stikstof in die gebieden terecht komt. In het vorige week gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Stikstof is daarvoor een voorzet gegeven. In deze gebieden werken alle betrokken overheden, natuurorganisaties, de agrarische sector en andere betrokkenen aan voorbereidingen voor een integraal gebiedsproces, waarin ook maatregelen voor het beperken van de uitstoot van stikstof worden meegenomen. Het Uitvoeringsprogramma Stikstof is door Gedeputeerde Staten naar buiten gebracht, zonder de andere partijen op de hoogte te brengen van de inhoud van het programma. Naar aanleiding van berichtgeving in de media hebben fractieleden gesproken met betrokkenen bij de gebiedsprocessen in Zuidoost Fryslân.

Het kenmerk van een gebiedsproces is dat alle partijen samen werken aan een plan en dus in gelijke mate, gedurende het gehele proces betrokken zijn: de zogenaamde Fryske Aanpak. Nu de presentatie van dit Uitvoeringsprogramma de deelnemende partijen heeft overvallen, is het vertrouwen in de provinciale overheid ernstig geschaad.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.