De CDA Statenfractie in Fryslân spreekt zich uit tegen de gaswinning bij Ternaard. De afgelopen dagen is Ternaard volop in het nieuws en niet zonder reden. Het kabinet wil hier tussen 2023 en 2037 naar gas boren. Provinciale Staten hebben zich sinds 2018 herhaaldelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinning in Fryslân en heeft dit kenbaar gemaakt bij het ministerie. De CDA-fractie ziet grote schadelijke neveneffecten van de boring, met name aan de kust, waar de verzilting nu al een rol speelt. De bodemdaling als gevolg van de gaswinning zal dit versterken en voor de economie en de natuur desastreus zijn. De beloofde compensatie van schade is onvoldoende voor deze lange termijnschade.

Statenlid Attje Meekma: ‘it is heech tiid om mear tsjingas te jaan. Wy witte en merke dat der grutte wjerstân yn Fryslân is en kinne dêrom net stil bliuwe’. De CDA Statenfractie dringt er bij de landelijke fractie op aan om dit geluid meer kracht bij te zetten richting de minister.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.