Afgelopen vrijdag kwam het kabinet met de stikstofplannen naar buiten. Het lijkt op een kille sanering van onze landbouw. Een kaalslag van ons platteland kunnen en mogen we niet accepteren. Aanpassing van de plannen is nodig. Men heeft gepoogd in één kaartje de opgave samen te vatten met daarbij een merkwaardige inkleuring van Fryslân. Dat is het beeld van de stikstofplannen van het kabinet.

Dat is niet goed gelukt. Vrijdagavond was er al een mail van ons Kamerlid en woordvoerder landbouw, Derk Boswijk, waarin hij terecht een groot aantal aandachtspunten benoemt. Het is allemaal nog concept, de Tweede Kamer moet er nog over spreken, dus bijsturen kan.

En bijsturen moet. Heel stevig. Dat plotseling het hele natuurnetwerk onder de opgave valt waardoor veel meer delen van Fryslân (onterecht) een opgave hebben, klopt echt niet. Dat de Kritische Depositie Waarde (een modelmatige norm) als instrument wordt gehanteerd, is niet goed. Dat er daarnaast voor PAS-melders nog geen oplossing is, is zeer teleurstellend.

De afspraak was dat alle sectoren bij zouden dragen in de reductie. Alleen voor de landbouw zijn nu doelen gepresenteerd. In die zin dat er wel doelen zijn voor wat de landbouw voor de natuur moet doen, maar niet voor de voedselproductie. Er is tegelijk met de stikstofplannen, een brief van de minister van landbouw verschenen maar dat is vooral veel tekst zonder concrete acties. Perspectief voor de landbouw ontbreekt volledig.

En zo zijn er meer dingen die niet goed zijn. Daarom heeft onze Tweede Kamerfractie een belangrijke taak. Met elkaar moeten we “onze collega’s” in Den Haag daar, de komende weken, scherp op houden. Daarom hebben we ook in Fryslân een taak. Zowel vanuit Gedeputeerde- als vanuit Provinciale Staten kunnen we niet accepteren wat nu voorgelegd is. Bijsturen moet en kan, omdat de aanpak gebiedsgericht moet.

Het Friese landschap kan niet zonder boeren en niet zonder natuur. Wij allemaal kunnen niet zonder voedsel. Het schrikbeeld dat opdoemt uit het stikstofplan is dat met het verdwijnen van de agrarische bedrijven het hart uit het platteland wordt weggerukt. De Friese samenleving is zeer sterk verweven met de agrarische sector. Economisch, maar zeker ook sociaal-maatschappelijk. Mienskip met platteland, dorpen en steden dát is Fryslân. Dat dreigt bij doorgang van deze plannen voorgoed verloren te gaan.

Als we met Friese nuchterheid naar het geheel kijken, dan is er juist in Friesland ruimte voor natuur en landbouw. Zonder tegenstellingen, weg van enkel de modellen, goed afgewogen en in balans. Daar gaan we met elkaar voor.

We houden u graag op de hoogte de komende weken. Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar.

 

Aebe Aalberts, voorzitter CDA Statenfractie

Mail: a.aalberts@fryslan.frl

Friso Douwstra, gedeputeerde 

Mail: r.f.douwstra@fryslan.frl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.