Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat op verschillende plekken in Friesland de geluidsoverlast op A- en N-wegen (te) groot is. Daarnaast lijkt het erop dat op nog meer plekken de overlast binnenkort te groot zal worden. De CDA statenfractie vraagt de provincie wat voor maatregelen zij voor ogen heeft om deze normdoorbrekende geluidsoverlast tegen te gaan.

Statenlid Rendert Algra: “Wy wolle fan it kolleezje witte oft der besocht wurdt om helberheidsûndersiken nei foaren te heljen, sa as bygelyks foar it stik A7 en de brêge bij Boalsert.De sifers fan it ûndersyk fan Rykswettersteat binne út 2018. We kinne merke dat it op ‘e Fryske diken it lêste jier drokker wurden is. Wy wolle witte oft dat betsjut dat no ek op oare plakken wêr at it yn 2018 tsjin de lûdsnoarmen oan siet, ek mis is en der tefolle lûd produsearre wurdt.”

De fractie vraagt de provincie tenslotte wat de mogelijkheden zijn om het rijk aan te spreken op haar verantwoordelijkheid op A-wegen en wat voor stappen de provincie al heeft gezet heeft om de pijnpunten waarvoor de provincie verantwoordelijk is, aan te pakken.

Lawaaioverlast trein Leeuwarden en Workum
Onlangs is er een rapport van spoorwegbeheerder Pro Rail uitgekomen over de naleving van zogenaamde geluidsproductieplafonds 2018. Hieruit blijkt dat de trein bij Leeuwarden en Workum te veel lawaai veroorzaakt. De CDA statenfractie heeft de provincie gevraagd of bekend is welke eventuele geluidsbeperkende maatregelen genomen kunnen worden en wie hiervoor in financiële zin verantwoordelijk zijn.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.