De CDA Statenfractie wil van de provincie weten hoe de controle van het natuurbeheer binnen Fryslân is ingericht. Dit naar aanleiding van een artikel in de Veldpost over een onderzoek naar dit onderwerp. Hieruit blijkt dat de controle op boeren en natuurorganisaties erg verschillend is, natuurorganisaties worden maar eens in de vier jaar gecontroleerd en boeren ervaren daarentegen juist een grote  druk vanuit de NVWA. De Statenfractie wil van het college weten hoe de controle is ingericht door de provincie, bijvoorbeeld hoe vaak deze plaats vindt en of de beheerplannen voor de gebieden wel op orde zijn.

Statenlid Attje Meekma: “Yn it fjild hearre wy dat yn guon gebieten fan natuerorganisaasjes eartiids in soad greidefûgels sieten, mar dat dy in better hinnekommen socht ha, neidat de natuer dêr oars beheard wurdt, bygelyks de Twizelermieden. De fraach libbet by ús of dit te krijen hat mei de kwaliteit fan it behear of de kar foar it type behear.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.