De CDA Statenfractie vraagt het college om een economische monitor voor Fryslân. De huidige coronacrisis raakt veel aspecten van het dagelijkse leven, ook de economische gevolgen zullen groot zijn. Daarom wil de fractie weten of het mogelijk is om een monitor op te zetten waarmee de economische gevolgen van de coronacrisis in kaart worden gebracht. Ook in de periode na de crisis zal de monitoring helpen bij het volgen van de economische ontwikkelingen en het gewenste herstel, zodat de provincie waar mogelijk kan bijsturen en ondersteunen.

Statenlid Aebe Aalberts: “Het goed in beeld brengen van de economische gevolgen op de korte en lange termijn, kan helpen bij het analyseren van knelpunten en het maken van de juiste beleidskeuzes met betrekking tot ondersteuning van sectoren die hard geraakt zullen worden door deze pandemie”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.