Morgen spreken Provinciale Staten over het uitvoeringsprogramma stikstof. Het CDA heeft zich eerder al kritisch uitgelaten over de communicatie met betrokkenen rondom het gebiedsproces. Opnieuw is gebleken dat dit nog niet op orde is.

Woordvoerder Anne Schelhaas dringt er bij de provincie opnieuw op aan dat deelnemers aan de gebiedsprocessen gelijkwaardig moeten kunnen deelnemen. Dit is mogelijk door ze een goede ondersteuning te bieden en de deelnemers goed op de hoogte te houden. Alleen zo kan het vertrouwen hersteld worden. Samen met de ChristenUnie vraagt Anne Schelhaas om met een plan te komen waarin het proces en de communicatie met de deelnemers verder wordt uitgewerkt.

Het CDA is tegen opkoop van boeren, waar nu veel op ingezet lijkt te worden. Schelhaas: “Er moet meer gekeken worden naar hoe het met de natuur gaat in een brede zin, in plaats van alleen maar te kijken naar de kritische grens van stikstofuitstoot. Hoe het met de natuur gaat, is immers van veel meer zaken afhankelijk dan alleen stikstofuitstoot, zoals bijvoorbeeld het waterpeil. Op deze manier kunnen wij de ondernemers perspectief bieden en doen we geen dingen waar wij later spijt van krijgen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.