De CDA Statenfractie wil weten hoe de provincie adviezen uit het nationale Deltaplan Mobiliteit 2030 meeneemt in haar eigen mobiliteitsbeleid. In dit plan worden een aantal concrete voorstellen gedaan voor o.a. mobiliteitsknooppunten, veilig, comfortabel en duurzaam reizen, en keuzevrijheid voor de reiziger. Vanwege de snel veranderende wensen van reizigers en de verwachte groei van de mobiliteit zijn dit thema’s die ook in Fryslân van groot belang zijn.

CDA Statenlid Anton Meijerman: ‘In het Deltaplan worden extra investeringen voorgesteld om o.a. de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Dat zijn onderwerpen die ook in onze provincie van belang zijn. Daarom wil ik graag weten hoe het college om wil gaan met de voorstellen uit dit plan en de roep om extra investeringen.’

Het Deltaplan Mobiliteit 2030 is op 12 juni jl. door 25 partijen uit de Mobiliteitssector, de zogenaamde Mobiliteitsalliantie, gepresenteerd en overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

                                                               

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.