De CDA statenfractie in Fryslân wil een duidelijk vergunningsbeleid voor het organiseren van festivals, waarbij het belang van bezoekers, omwonenden en de natuur in balans zijn. Tijdens het afgelopen festivalseizoen is veel te doen geweest rondom vergunningen en is een aantal keren zelfs de gang naar de rechter gemaakt. CDA statenlid Wieke Wiersma: “Wij vragen de provincie om dit festivalseizoen zo snel mogelijk te evalueren en lering te trekken voor de volgende zomer, zodat de regels voor het organiseren van festivals voor iedereen helder zijn.”

Onlangs nog heeft de rechter, een paar dagen voordat het festival Eilân op Terschelling zou beginnen, uitgesproken dat dit festival op grond van de afgegeven evenementenvergunning en de omgevingsvergunning niet door kon gaan. Wiersma: “Voor het afgeven van de omgevingsvergunning had de gemeente Terschelling een verklaring van geen bezwaar nodig van de provincie. Wij vragen ons af, als die verklaring inderdaad is afgegeven, waarop die is gebaseerd en hoe het kan dat de rechter daar anders over denkt. In dit geval was er bij alle betrokken partijen waaronder Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond waarop het festival zou worden gehouden, onduidelijkheid over de regels, dat willen wij in de toekomst graag voorkomen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.