Op 18 december was de laatste statenvergadering van het jaar. De staten bespraken een voorstel voor extra provinciale steun aan de Fryske Akademy. Ons statenlid Wieke Wiersma hield tijdens deze vergadering haar fammerede, ofwel maidenspeech over dit onderwerp.

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. ‘Voor het CDA staat de waarde van het wetenschappelijk onderzoek naar de Fryske taal, cultuur en geschiedenis niet ter discussie. Deze vorm van wetenschap verdient een toekomstbestendig instituut’ aldus woordvoerder Wieke Wiersma.

De Staten werd gevraagd om voor een periode van vijf jaar jaarlijks €200.000 extra beschikbaar te stellen voor de Akademy bovenop de provinciale subsidie van €1,2 miljoen. Het CDA gaat akkoord met dit voorstel, onder voorwaarde dat het college over een jaar met een evaluatie te komen over de Fryske Akademy. Daarin moet uitvoerig worden beschreven welke stappen de academie heeft gezet op gebied van bedrijfsvoering, wat daarin verbeterd is en hoe het wetenschappelijk niveau van de academie geborgd wordt.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.