De CDA-Statenfractie in Fryslân vindt het belangrijk dat óók de inwoners in de buitengebieden worden aangesloten op het glasvezelnet. Een aantal adressen in het buitengebied, met name rond Heerenveen, kunnen niet worden aangesloten; een financieringskwestie zou hiervan de oorzaak zijn.

Statenlid Wieke Wiersma vraagt opheldering van Gedeputeerde Staten. “Er zou geld beschikbaar zijn voor de aansluiting van de buitengebieden volgens kabelexploitant KabelNoord. Het kan dan niet zo zijn dat dit geld voor andere zaken wordt gebruikt en een deel van de inwoners verstoken blijft van glasvezel. Juist in deze gebieden draagt glasvezel bij aan de vitaliteit van dat gebied!” aldus Wiersma.

Uit correspondentie tussen inwoners en KabelNoord blijkt dat inwoners hebben aangegeven glasvezel te willen, maar dat KabelNoord de aansluiting op het glasvezelnet niet kan realiseren. Het aansluiten van de betreffende adressen zou tot te hoge kosten leiden. Het CDA wil van het College van Gedeputeerde Staten weten of dit klopt en wat het College gaat doen om aansluiting wél mogelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.