17 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het herstelplan voor Thialf. Het ijsstadion heeft te kampen met oplopende financiële tekorten. Het herstelplan moet het tekort op het bedrijfsresultaat met de helft terugdringen. De andere helft moet door de aandeelhouders worden bijgepast.

Aebe Aalberts maakte tijdens de PS-vergadering namens de CDA-fractie duidelijk dat er snel een structurele oplossing moet komen voor de financiële situatie van Thialf “… zodat de zon weer kan gaan schijnen op het glimmende Thialfdak; met of zonder zonnepanelen. Thialf is ons veel waard en dat hebben we in financieel opzicht in het verleden vaak laten zien. De uitdaging is nu om ook anderen te betrekken bij de oplossing. De overheid kan niet de enige dragende partij zijn. Wanneer wij vandaag niet kiezen voor een financiële injectie zal Thialf haar faillissement moeten aanvragen. Met de injectie van 2 miljoen is er echter nog steeds geen structurele oplossing,” aldus Aalberts.  

Vlak voor aanvang van de vergadering kwam het bericht dat NOC-NSF een bijdrage van 250.000 euro per jaar zou leveren. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.  Bovendien zullen meer stappen nodig zijn om Thialf gezond te houden.

Het CDA heeft samen met PvdA, D66 en VVD een motie ingediend waarin wordt gevraagd om er bij de professionele gebruikers van Thialf maximaal op aan te dringen hun verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te dragen aan Thialf. Daarnaast is het nodig om het nationaal belang van Thialf onder de aandacht te brengen bij de minister van sportzaken en te vragen om een structurele bijdrage. Ook is het nodig om samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te onderzoeken voor toetreding van een of meerdere aandeelhouders of een sponsor. De motie is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.