Het Provinciaal Bestuur van het CDA (8 leden) zoekt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden een ambtelijk secretaris.

 

Werkzaamheden

 •  Verslagen maken van bestuursvergaderingen en ledenbijeenkomsten (ongeveer 12 bijeenkomsten per jaar)

 • Voorbereiding stukken en presentaties voor (leden)vergaderingen

 • Mailing naar leden en gemeentelijke afdelingen verzorgen

 • Beheer provinciaal mailadres

 • Contact onderhouden met Partijbureau en andere provinciale ondersteuners

 • Provinciale Statenverkiezingen administratief ondersteunen

 • Facturen betalen & ondersteuning bij begroting en jaarrekening

   

Functievereisten

 • Affiniteit met het CDA

 • Goede IT-vaardigheid (Outlook, OneDrive, Forms, Excel, PowerPoint, Dirk & Mailchimp). Ondersteuning bij het leren beschikbaar

 • Goede taalvaardigheid

 • Accurate werkhouding

 

Informatie

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk in de avonduren plaats.

Een vergoeding is beschikbaar.

Start van de werkzaamheden bij voorkeur in februari.

 

Informatie te verkrijgen bij de voorzitter Theo Joosten ([email protected])

 

Dit adres ook te gebruiken voor de sollicitatiebrief, die we graag voor 1 febr. ontvangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.