Door de hoge energieprijzen, zijn de opbrengsten uit Windpark Fryslân veel hoger dan verwacht. De provincie Fryslân ontvangt € 11 miljoen meer dan geraamd. Het CDA wil het extra geld besteden aan het verduurzamen van bijvoorbeeld dorpshuizen, musea, scholen en gebouwen van sportverenigingen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat alle inwoners van Fryslân de gelegenheid zouden krijgen om obligaties te kopen van het windpark. Iedereen zou dan kunnen profiteren van de opbrengst van het windpark. Onderzoek heeft echter aangetoond dat dit voor de provincie een dure operatie wordt en dat die obligaties slechts door een beperkt aantal inwoners van Fryslân gekocht kunnen worden. De opbrengsten zouden dan ook ten goede komen aan een kleine groep inwoners van onze provincie.

In de komende vergadering van Provinciale Staten wordt gesproken over een andere constructie. Gedeputeerde Friso Douwstra, tevens lijsttrekker voor het CDA: “De opbringsten fan it wynpark binne fan Fryslân en foar alle Friezen”. Daarom wil het CDA de komende jaren € 5 miljoen besteden aan het verduurzamen van bijvoorbeeld dorpshuizen, musea, scholen en gebouwen van sportverenigingen in de hele provincie.

Douwstra: “In de afgelopen jaren hebben ruim 200 gemeenschapsgebouwen via een provinciaal programma een energie-advies gekregen. Gemiddeld is er per gebouw zo’n € 25.000 nodig voor bijvoorbeeld isolatie, de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen. Voor de leefbaarheid van dorpen en wijken zijn gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen essentieel. Het zou fantastisch zijn als de provincie met de extra opbrengst uit het windpark kan bijdragen aan het behoud of versterking van de functies van deze gebouwen. Met andere woorden: we willen maatschappelijk rendement behalen met dit extra geld”.

Fractievoorzitter Aebe Aalberts: “De statenfractie van het CDA vraagt aan het college van GS om zo spoedig mogelijk te starten met de verduurzaming van deze ruim 200 gebouwen. Geen windeieren maar gouden eieren voor de mienskip!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.