De CDA Statenfractie roept de provincie op om met de gemeente Heerenveen te zoeken naar mogelijkheden om de ijshockeyhal in Heerenveen op korte termijn weer veilig te kunnen gebruiken. Gisteren werd de ijshockeyhal op last van de gemeente per direct gesloten omdat de veiligheid niet langer gewaarborgd was. Het is volgens de gemeente onzeker of de muren stabiel genoeg zijn. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten vorige maand vroeg de CDA-fractie de provincie al om een integraal plan om te laten zien wat renovatie van de ijshockeyhal oplevert voor de topsport in Fryslân. Sluiting van de ijshockeyhal is slecht voor de schaatssport in de volle breedte. De CDA Statenfractie hoopt dat de provincie samen met de gemeente Heerenveen en andere betrokkenen ook voor de lange termijn een duurzame oplossing kan vinden voor vernieuwing van de ijshockeyhal. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.