De CDA Statenfractie is verrast door het stopzetten van de subsidie aan de Energiewerkplaats Fryslân door de provincie Fryslân per 1 mei 2019. Volgens het CDA is steun aan energiecoöperaties van groot belang voor het van onderop realiseren van lokale duurzaamheidsinitiatieven en voor het draagvlak voor de energietransitie. De Energiewerkplaats heeft de afgelopen jaren een belangrijke en onvervangbare rol gespeeld in het op gang brengen van energieprojecten uit de ‘mienskip’.

In 2018 liet de provincie nog weten te werken aan een nieuwe organisatie voor lokale duurzaamheidsinitiatieven, waarin ook de Energiewerkplaats een plek zou krijgen. Hierbij zou provinciale steun niet meer nodig zijn, maar het werk van de Energiewerkplaats zou wel doorgaan. Nu is de provinciale bijdrage echter weggevallen zonder dat er al zicht is op de beloofde nieuwe organisatie.  

De CDA-fractie wil van de provincie weten wat de reden is om de bijdrage aan de Energiewerkplaats stop te zetten en hoe de provincie, zonder de steun aan de Energiewerkplaats, lokale energiecoöperaties wil helpen projecten van de grond te krijgen. Ook vraagt het CDA zich af hoe het kan dat er nog geen nieuwe provinciale organisatie tot stand is gekomen, waarin de Energiewerkplaats ook een plek heeft. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.