Aandacht voor het landschap is voor het CDA belangrijk in de energietransitie. Daarom heeft de Statenfractie zich altijd uitgesproken tegen het aanleggen van (grote) zonneparken op landbouwgrond. Geen blikken landschap, maar eerst zoveel mogelijk gebruik maken van de ruimte die er is langs bijvoorbeeld snelwegen, op overhoekjes en vooral op daken van bedrijven, woningen en andere gebouwen.
 
Energiebedrijf Essent kwam onlangs met het bericht dat ze groene stroom willen opwekken door asbestdaken van grote boerderijen te vervangen door daken met zonnepanelen. Essent betaalt de kosten. In ruil daarvoor leveren de boeren 20 jaar groene stroom aan Essent. Na die 20 jaar is het dak met zonnepanelen van de boer. Een prachtige oplossing wat het CDA betreft!
 
Toch bleek onlangs dat de provincie haar doelen voor de aanleg van zonnepanelen op daken niet haalt. Mooie initiatieven vanuit de mienskip lopen tegen allerlei obstakels aan. De CDA Statenfractie wil daarom dat er meer ruimte komt in de regels die hiervoor gelden. Ook administratieve en financiële obstakels waar burgers, bedrijven en lokale initiatieven tegenaan lopen moeten worden weggenomen om het aantrekkelijker te maken om zonnepanelen te plaatsen op daken.
 
Nu moet er bij het aanvragen van subsidies voor duurzame energieopwekking (SDE) van tevoren een exacte locatie voor zonnepanelen worden aangegeven. Het plan van de Noardlike Fryske Wâlden om op een groot aantal daken van boerderijen zonnepanelen aan te leggen, liep vast op deze regels, omdat een exacte locatie op voorhand niet was aan te geven. Daarnaast gaan SDE subsidies vooral naar grote projecten. Veel grote projecten gaan om verschillende redenen echter vaak niet door, waardoor er behoorlijk wat geld op de plank blijft liggen.
 
Ook voor particulieren dreigt het plaatsen van zonnepanelen op de daken van hun woningen minder aantrekkelijk te worden. Op de klimaattafels ligt namelijk een voorstel om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen en die op gas te verhogen. Dat terwijl het subsidiemechanisme van de ‘postcoderoos’ juist is gebaseerd op het terugbetalen van de energiebelasting en BTW, waardoor een investering in 7 tot 10 jaar terugverdiend kan worden. Die stimulans valt grotendeels weg als de energiebelasting op elektriciteit omlaag gaat.
 
Kortom, de spelregels veranderen te snel, zijn te strak, en daarmee zijn de financiële risico’s voor veel particulieren, bedrijven en coöperaties te groot. Het CDA wil dat daar verandering in komt. Er is een duidelijke overheid nodig, zeker als het gaat om regels voor financiering. Administratieve en financiële obstakels waar burgers, bedrijven en lokale initiatieven tegenaan lopen moeten worden weggenomen.
 
De provincie is hier niet altijd direct verantwoordelijk voor, maar kan wel invloed uitoefenen op bijvoorbeeld landelijke regels. Daarom hebben wij, samen met de VVD, de provincie gevraagd om deze problemen aan te kaarten bij o.a. de Klimaattafels en in gesprekken over de Regionale Energiestrategie en zich in te zetten om juist zonne-energie op daken te stimuleren.
 
Want daken zijn er genoeg, nu moeten er nog zonnepanelen op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.